Công đoàn tỉnh Lào Cai tích cực hướng đến ngày hội lớn của dân tộc

Đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Lào Cai tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử. Ảnh: Đồng Hồng
Đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Lào Cai tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử. Ảnh: Đồng Hồng
Đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Lào Cai tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử. Ảnh: Đồng Hồng
Lên top