Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Công đoàn tỉnh Khánh Hòa: Định hướng thông tin về đặc khu cho CNLĐ kịp thời