Công đoàn tiếp tục đề cao cảnh giác dịch COVID-19

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm hỏi, tặng quà gia đình công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm hỏi, tặng quà gia đình công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm hỏi, tặng quà gia đình công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lên top