Công đoàn tiếp sức cho người lao động mùa nắng nóng

Công đoàn Chi nhánh miền Trung, TCTy Hàng không Việt Nam chuẩn bị nước uống cũng như bố trí thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi phù hợp cho người lao động. Ảnh: CNMT
Công đoàn Chi nhánh miền Trung, TCTy Hàng không Việt Nam chuẩn bị nước uống cũng như bố trí thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi phù hợp cho người lao động. Ảnh: CNMT
Công đoàn Chi nhánh miền Trung, TCTy Hàng không Việt Nam chuẩn bị nước uống cũng như bố trí thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi phù hợp cho người lao động. Ảnh: CNMT
Lên top