Công đoàn thực hiện tốt vai trò “cầu nối”

Hàng tháng, Công đoàn Công ty Ladoda đều tổ chức sinh nhật cho đoàn viên. Ảnh: N.A
Hàng tháng, Công đoàn Công ty Ladoda đều tổ chức sinh nhật cho đoàn viên. Ảnh: N.A
Hàng tháng, Công đoàn Công ty Ladoda đều tổ chức sinh nhật cho đoàn viên. Ảnh: N.A
Lên top