Công đoàn Thủ đô tăng cường tuyên truyền nguy cơ dịch bệnh COVID-19

Nhà ăn của công nhân lao động được bố trí nhằm phòng chống dịch COVID-19 từ ngày đầu có dịch. Ảnh: Dương Ánh
Nhà ăn của công nhân lao động được bố trí nhằm phòng chống dịch COVID-19 từ ngày đầu có dịch. Ảnh: Dương Ánh
Nhà ăn của công nhân lao động được bố trí nhằm phòng chống dịch COVID-19 từ ngày đầu có dịch. Ảnh: Dương Ánh
Lên top