Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: Tôn vinh 148 người lao động tiêu biểu

5 người lao động tiêu biểu, đại diện 148 người lao động được tôn vinh giao lưu tại buổi lễ. Ảnh: V.L
5 người lao động tiêu biểu, đại diện 148 người lao động được tôn vinh giao lưu tại buổi lễ. Ảnh: V.L
5 người lao động tiêu biểu, đại diện 148 người lao động được tôn vinh giao lưu tại buổi lễ. Ảnh: V.L
Lên top