Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: Gần 200 CB, đoàn viên tham gia Liên hoan văn nghệ