Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: Đổi mới công tác khen thưởng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ tư, phải sang) và Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn (thứ hai, trái sang) trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành 
Tổng LĐLĐVN cho 8 cá nhân. Ảnh: L.Nguyên
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ tư, phải sang) và Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn (thứ hai, trái sang) trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN cho 8 cá nhân. Ảnh: L.Nguyên
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ tư, phải sang) và Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn (thứ hai, trái sang) trao tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN cho 8 cá nhân. Ảnh: L.Nguyên
Lên top