Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam phát động Tháng Công nhân

Lãnh đạo Bộ TTTT, Tổng LĐLĐVN, CĐ TTTT Việt Nam phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Bộ TTTT, Tổng LĐLĐVN, CĐ TTTT Việt Nam phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Bộ TTTT, Tổng LĐLĐVN, CĐ TTTT Việt Nam phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019. Ảnh: H.A
Lên top