Công đoàn thị xã Ba Đồn (Quảng Bình): Nổi bật những thành tích vì người lao động

Đồng chí Trần Thắng - UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn - chúc mừng những thành tích tổ chức CĐ thị xã đạt được thời gian qua. Ảnh: Lê Phi Long
Đồng chí Trần Thắng - UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn - chúc mừng những thành tích tổ chức CĐ thị xã đạt được thời gian qua. Ảnh: Lê Phi Long
Đồng chí Trần Thắng - UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn - chúc mừng những thành tích tổ chức CĐ thị xã đạt được thời gian qua. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top