Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Than Hạ Long khảo sát trực tiếp người lao động