Công đoàn tham gia xây dựng chính sách pháp luật: Bảo vệ người lao động từ xa và trên diện rộng

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu dự Đại hội XII CĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu dự Đại hội XII CĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu dự Đại hội XII CĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top