Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng

Tọa đàm “Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng” tại 
Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: Quế Chi
Tọa đàm “Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng” tại Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: Quế Chi
Tọa đàm “Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng” tại Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: Quế Chi
Lên top