Công đoàn tham gia tích cực vào các hoạt động thi đua trong năm 2020

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh T.Vương
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh T.Vương
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh T.Vương
Lên top