Công đoàn tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân

Công đoàn huyện Ứng Hoà (Hà Nội) tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Ảnh: CĐH
Công đoàn huyện Ứng Hoà (Hà Nội) tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Ảnh: CĐH
Công đoàn huyện Ứng Hoà (Hà Nội) tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Ảnh: CĐH
Lên top