Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn TCty Thuốc lá Việt Nam: Quan tâm chăm lo quyền lợi người lao động