Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam: Thăm hỏi, hỗ trợ thuyền viên tàu SHUN DA và YONG WIN 18