Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (25.11.1996 - 25.11.2016): Hướng về cơ sở, vì quyền lợi người lao động