Công đoàn TCty Điện lực miền Bắc tổ chức đại hội điểm

Lãnh đạo Công đoàn Điện lực VN trao bằng khen cho các CBCĐ TCty ĐL miền Bắc. Ảnh: L.N
Lãnh đạo Công đoàn Điện lực VN trao bằng khen cho các CBCĐ TCty ĐL miền Bắc. Ảnh: L.N
Lãnh đạo Công đoàn Điện lực VN trao bằng khen cho các CBCĐ TCty ĐL miền Bắc. Ảnh: L.N
Lên top