Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn TCty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South): Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần người lao động