Công đoàn Tây Ninh hỗ trợ gia đình có đoàn viên tử vong do COVID-19

Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đến thăm và hỗ trợ gia đình có đoàn viên công đoàn tử vong do COVID-19.
Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đến thăm và hỗ trợ gia đình có đoàn viên công đoàn tử vong do COVID-19.
Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đến thăm và hỗ trợ gia đình có đoàn viên công đoàn tử vong do COVID-19.
Lên top