Công đoàn Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN ký kết giao ước thi đua

Thực hiện giao ước thi đua, CĐ Điện lực VN sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Ảnh: N.L
Thực hiện giao ước thi đua, CĐ Điện lực VN sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Ảnh: N.L
Thực hiện giao ước thi đua, CĐ Điện lực VN sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Ảnh: N.L
Lên top