Công đoàn Sóc Sơn hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Trao hỗ trợ người lao động trên địa bàn Sóc Sơn. Ảnh: Đỗ Hương
Trao hỗ trợ người lao động trên địa bàn Sóc Sơn. Ảnh: Đỗ Hương
Trao hỗ trợ người lao động trên địa bàn Sóc Sơn. Ảnh: Đỗ Hương
Lên top