Công đoàn sẽ là chỗ dựa vững chắc, khích lệ đoàn viên vượt qua đại dịch

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên tại tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh chụp đầu năm 2021: Việt Lâm
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên tại tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh chụp đầu năm 2021: Việt Lâm
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho đoàn viên tại tỉnh Bắc Giang bị ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh chụp đầu năm 2021: Việt Lâm
Lên top