CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LĐLĐ TPHCM:

Công đoàn sẽ khởi kiện vụ án điểm về bảo hiểm xã hội