Công đoàn sẽ đóng vai trò quan trọng trong thương lượng tiền lương

Bà Trần Thị Thanh Hà phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương
Bà Trần Thị Thanh Hà phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương
Bà Trần Thị Thanh Hà phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương
Lên top