Công đoàn sát cánh cùng doanh nghiệp chủ động phòng dịch COVID-19

NLĐ Công ty TNHH Hariki Precision VN (tỉnh Bình Dương) ngồi làm việc có vách ngăn và đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
NLĐ Công ty TNHH Hariki Precision VN (tỉnh Bình Dương) ngồi làm việc có vách ngăn và đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
NLĐ Công ty TNHH Hariki Precision VN (tỉnh Bình Dương) ngồi làm việc có vách ngăn và đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: CĐ KCN VSIP cung cấp
Lên top