Công đoàn sáng tạo giúp người lao động ổn định giữa mùa dịch COVID-19

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trao hỗ trợ đoàn viên tại doanh nghiệp du lịch ở Phú Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trao hỗ trợ đoàn viên tại doanh nghiệp du lịch ở Phú Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Việt trao hỗ trợ đoàn viên tại doanh nghiệp du lịch ở Phú Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Lục Tùng
Lên top