Công đoàn Quốc phòng: Hơn 12.400 công trình, sáng kiến làm lợi 2.879 tỉ đồng

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: V.L
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: V.L
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng bằng khen cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: V.L
Lên top