Công đoàn Quảng Ninh: Đặt lợi ích người lao động lên trên hết

Ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh (bên phải) - trao quà động viên thợ lò Cty than Núi Béo. Ảnh: T.N.D
Ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh (bên phải) - trao quà động viên thợ lò Cty than Núi Béo. Ảnh: T.N.D
Ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh (bên phải) - trao quà động viên thợ lò Cty than Núi Béo. Ảnh: T.N.D
Lên top