Hà Nội:

Công đoàn quận Hai Bà Trưng hỗ trợ người lao động trên 420 triệu đồng

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” đảm bảo quy định giãn cách. CĐHN
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” đảm bảo quy định giãn cách. CĐHN
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” đảm bảo quy định giãn cách. CĐHN
Lên top