Công đoàn Phú Yên đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ

Ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (phải) trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh. Ảnh: PV
Ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (phải) trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh. Ảnh: PV
Ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (phải) trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho LĐLĐ tỉnh. Ảnh: PV
Lên top