Công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp: Vì lợi ích người lao động

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV tiễn từng đoàn xe đưa công nhân về quê ăn Tết 2019. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV tiễn từng đoàn xe đưa công nhân về quê ăn Tết 2019. Ảnh: T.N.D
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn TKV tiễn từng đoàn xe đưa công nhân về quê ăn Tết 2019. Ảnh: T.N.D
Lên top