Công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp giữ sinh kế cho người lao động

Công nhân Công ty TNHH Hoá dệt Hà Tây tăng cường sản xuất, đảm bảo các đơn hàng. Ảnh: Cường Ngô
Công nhân Công ty TNHH Hoá dệt Hà Tây tăng cường sản xuất, đảm bảo các đơn hàng. Ảnh: Cường Ngô
Công nhân Công ty TNHH Hoá dệt Hà Tây tăng cường sản xuất, đảm bảo các đơn hàng. Ảnh: Cường Ngô
Lên top