Công đoàn phản ứng nhanh trước vụ ngừng việc tập thể do...virus Corona

Gần 1.900 công nhân CTy TNHH Praegear Việt Nam lo ngại trước tình hình dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra. Ảnh: K.Q
Gần 1.900 công nhân CTy TNHH Praegear Việt Nam lo ngại trước tình hình dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra. Ảnh: K.Q
Gần 1.900 công nhân CTy TNHH Praegear Việt Nam lo ngại trước tình hình dịch bệnh do chủng mới virus Corona gây ra. Ảnh: K.Q
Lên top