Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam:

Công đoàn phải gắn kết với người lao động, gắn bó với nghề

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu ghi nhận kết quả mà Công đoàn TKV đạt được về hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng tốt hơn. Ảnh: T.N.D
Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu ghi nhận kết quả mà Công đoàn TKV đạt được về hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng tốt hơn. Ảnh: T.N.D
Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu ghi nhận kết quả mà Công đoàn TKV đạt được về hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng tốt hơn. Ảnh: T.N.D
Lên top