Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam: “Nóng” chuyện chất lượng thỏa ước lao động tập thể