Công đoàn nỗ lực mang Tết đến với người lao động

Phiên chợ Tết năm 2020 do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh: Mai Dung
Phiên chợ Tết năm 2020 do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh: Mai Dung
Phiên chợ Tết năm 2020 do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh: Mai Dung
Lên top