Công đoàn NNPTNT VN, Nghiệp Đoàn Nghề cá VN: Phát động Đồng hành cùng ngư dân bám biển