Công đoàn nhận ủy quyền khởi kiện doanh nghiệp của công nhân Cty Sunlight

Một số CN Cty Sunlight vẫn làm việc khi người điều hành doanh nghiệp đã "biến mất"
Một số CN Cty Sunlight vẫn làm việc khi người điều hành doanh nghiệp đã "biến mất"