Công đoàn nhận ủy quyền khởi kiện của gần 200 công nhân BumJin Vina

Công nhân Công ty Bum Jin Vina nộp đơn ủy quyền khởi kiện - Ảnh: Mai Chi
Công nhân Công ty Bum Jin Vina nộp đơn ủy quyền khởi kiện - Ảnh: Mai Chi
Công nhân Công ty Bum Jin Vina nộp đơn ủy quyền khởi kiện - Ảnh: Mai Chi
Lên top