Công đoàn Nghệ An: Nỗ lực chăm lo cho người lao động

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động. Ảnh: TT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động. Ảnh: TT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công trực tiếp tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động. Ảnh: TT
Lên top