Công đoàn Nghệ An: Lan tỏa những mô hình “làm theo lời Bác dặn”

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức Ngày hội công nhân. Ảnh: PV
Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức Ngày hội công nhân. Ảnh: PV
Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức Ngày hội công nhân. Ảnh: PV
Lên top