Công đoàn Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức truyền thông về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cho công nhân lao động. Ảnh: Thu Nhi
LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức truyền thông về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cho công nhân lao động. Ảnh: Thu Nhi
LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức truyền thông về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp cho công nhân lao động. Ảnh: Thu Nhi
Lên top