Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang tuyên dương điển hình tiên tiến

Tuyên dương Điển hình tiên tiến ngành Y tế. Ảnh: T.H
Tuyên dương Điển hình tiên tiến ngành Y tế. Ảnh: T.H
Tuyên dương Điển hình tiên tiến ngành Y tế. Ảnh: T.H
Lên top