Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang tiếp nhận hỗ trợ chống dịch COVID-19

Ông Hoàng Khắc Tinh – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bìa phải), ông Phạm Văn Sở - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế Tiền Giang và Ông Nguyễn Trung Tần - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Tiền Giang (thứ 2 từ phải) tiếp nhận vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 từ Đoàn tài trợ. Ảnh: T.H
Ông Hoàng Khắc Tinh – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bìa phải), ông Phạm Văn Sở - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế Tiền Giang và Ông Nguyễn Trung Tần - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Tiền Giang (thứ 2 từ phải) tiếp nhận vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 từ Đoàn tài trợ. Ảnh: T.H
Ông Hoàng Khắc Tinh – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh (bìa phải), ông Phạm Văn Sở - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế Tiền Giang và Ông Nguyễn Trung Tần - Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Tiền Giang (thứ 2 từ phải) tiếp nhận vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 từ Đoàn tài trợ. Ảnh: T.H
Lên top