Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang tích cực phòng chống COVID-19

Khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: K.Q
Khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: K.Q
Lên top