Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang thành lập CĐCS và kết nạp 31 đoàn viên

Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty. Ảnh: Thanh Hoàng
Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty. Ảnh: Thanh Hoàng
Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty. Ảnh: Thanh Hoàng
Lên top