Công đoàn ngành Y tế Tiền Giang tập huấn chuyên đề “Bảo vệ Blouse trắng”

Bác sĩ Trần Thanh Thảo - Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang - hướng dẫn lớp tập huấn. Ảnh: CTV
Bác sĩ Trần Thanh Thảo - Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang - hướng dẫn lớp tập huấn. Ảnh: CTV
Bác sĩ Trần Thanh Thảo - Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang - hướng dẫn lớp tập huấn. Ảnh: CTV
Lên top